KVALITA AŽ DO NAJMENŠIEHO DETAILU

NÁŠ SĽUB PRE VÁS...

Normy neznamenajú iba obmedzenie, ale tiež povinnosť a bezpečnosť v rámci know how. Audítorský tím firmy META sa skladá z kvalifikovaných inžinierov a technikov, ktorí vyvíjajú špecifikácie pre kvalitu, stanovujú opatrenia na zaistenie kvality a testujú v našom vlastnom skúšobnom laboratóriu súhru jednotlivých komponentov. Vďaka tomu získané poznatky tvoria základy vyspelých inovácií výrobkov. Neustálym dialógom s našimi odbornými obchodnými partnermi a zákazníkmi sa tiež vyvíjajú nové, inovatívne nápady na výrobky. 

Kvalitné spracovanie našich regálov až do tých najmenších detailov nás odlišuje od našich konkurentov – naši zákazníci to veľmi oceňujú!

 

made in germany

Kvalita „Made in Germany"

Výroba policových regálov CLIP a FIX, regálov s veľkým rozpätím MINI-RACK a SPEED-RACK a paletového regálu MULTIPAL prebieha v nemeckom sídle spoločnosti.

 

5 Jahre Garantie

5 rokov záruky kvality spoločnosti META

Vedľa zákonom požadovanej 2-ročnej záruky poskytujeme 5-ročnú záruku kvality na policové regály, regály s veľkým rozpätím, paletové a konzolové regály META, rovnako ako na špeciálne regály (okrem zásobovacích políc MINI-RACK, regálov na vychystávanie objednávok a ekologických regálov MULTILINE a regálov na káblové bubny MULTIPAL).

 

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001: 2015 Certifikácia

Spoločnosť META je ako technologický líder v oblasti skladovacích a prevádzkových zariadení certifikovaná podľa normy DIN EN ISO 9001: 2015.

 

RAL

Zaručená kvalita RAL

Znamená to neustálu kontrolu a monitorovanie nezávislým inštitútom. Úlohou nemeckého inštitútu RAL pre zabezpečenie kvality a označovanie (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) je zaistiť vysokú kvalitu výrobkov a služieb.

 

GS

Monitorovanie a preskúšanie GS

Naše výrobky sú samozrejme označené aj certifikačnou značkou GS, ktorú pravidelne kontroluje a testuje neutrálny skúšobný úrad pre kvalitu materiálu MPA v nemeckom Dortmunde.

 

DIBt

Povolenie DIBt

Toto povolenie umožňuje používanie paletových regálov META MULTIPAL v zmysle štátneho stavebného poriadku. Okrem toho je k dispozícii čiastočné schválenie pre stĺpiky a rámy našich policových regálov META CLIP alebo našich podlažných systémov META CLIP.

 

 

Aktuálne schválenia nájdete na stránke www.dibt.de. Na vyhľadávanie použite názov spoločnosti META a prejdete priamo k aktuálnym dokumentom.

 

Schweissfachbetrieb neu

Kvalifikovaná ako špeciálna zváračská spoločnosť

META je certifikovanou špeciálnou zváračskou spoločnosťou podľa normy EN1090 s EXC2. Preto vo výrobnom procese používa plne mechanizované zváranie (napr. automatický zvárací stroj). Všetci zvárači, ktorí sú zamestnaní vo firme META, majú platné zváračské skúšky a skúšku z obsluhy stroja s osvedčením.

 

DIN ISO 50001

Certifikácia podľa DIN EN ISO 50001 : 2018

Spoločnosť META používa certifikovaný systém hospodárenia s energiou podľa normy DIN EN ISO 50001 : 2018 a aktívne tým podporuje životné prostredie.

 

ecovadis

Certifikácia EcoVadis

Spoločnosť META je certifikovaná spoločnosťou EcoVadis a obdržala bronzovú medailu. Spoločnosť EcoVadis pritom dôkladne podrobila skúške podnikateľskú zodpovednosť spoločnosti META. V rámci certifikačného procesu boli preskúšané oblasti životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky, ako aj udržateľného obstarávania.

 

Mitarbeiter

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Výrobky spoločnosti META zodpovedajú bezpečnostným prevádzkovým požiadavkám nemeckého združenia pre poistenie zodpovednosti zaměstnávateľov v priemysle podľa predpisu DG 108-007 týkajúceho sa skladovacích zariadení a strojov.

 

Arbeitsschutz

Kvalifikovaní a kompetentní zamestnanci

Dlhoročná príslušnosť našich kolegýň a kolegov k podniku zaisťuje vysokú úroveň odborných vedomostí vo všetkých oblastiach. Školiace a vzdelávacie opatrenia pre našich zamestnancov zvyšujú našu kompetenciu.