META COMPACT Kancelárske regály

Informácie pre bezpečné používanie

META COMPACT zásuvný regál

Základný regál Prídavný regál
menovitá dĺžka + 56 mm menovitá dĺžka + 6 mm
menovitá hĺbka + 36 mm menovitá hĺbka + 36 mm

META COMPACT skrutkové regály & META COMPACT zásuvné regály

 

Všetky META COMPACT kancelárske regály sú dodávané s vhodnými pätkami na ukotvenie.

Jednostranný regál musí byť zabezpečený proti prevráteniu, pokiaľ je výška regálu väčšia, ako päťnásobok jeho hĺbky.

META COMPACT skrutkový regál

Základný regál Prídavný regál
menovitá dĺžka + 4 mm menovitá dĺžka + 2 mm
menovitá hĺbka + 4 mm menovitá hĺbka + 4 mm