META Konzolové regály

Informácie pre bezpečné používanie

META ATLAS ST konzolový regál

Osová vzdialenosť:  
1350 mm (vzdialenosť od stredu do stredu konzolových regálov)  
Ramenná s rovnakou dĺžkou  
Celková hĺbka: jednostranný/obojstranný = 630/1150 mm  
Celková dĺžka = menovitá dĺžka + 55 mm  
Ramenná s rôznou dĺžkou  
Celková hĺbka: jednostranný/obojstranný = 590/1090 mm  
Celková dĺžka = menovitá dĺžka + 49 mm  

META MULTISTRONG Light konzolový regál

Osová vzdialenosť:  
1030 a 1330 mm (vzdialenosť od stredu do stredu konzolových regálov)  
Základný regál: dĺžka = osová vzdialenosť + 64 mm  
Hĺbka jednostranného regálu = menovitá hĺbka + 210 mm  
Hĺbka obojstranného regálu = 2x menovitá hĺbka +220 mm  

META MULTISTRONG Medium konzolový regál

Osová vzdialenosť:  
1030 a 1330 mm (vzdialenosť od stredu do stredu konzolových regálov)  
Základný regál: dĺžka = osová vzdialenosť + 73 mm  
Hĺbka jednostranného regálu = menovitá hĺbka + 230 mm  
Hĺbka obojstranného regálu = 2x menovitá hĺbka +240 mm  

META MULTISTRONG konzolové regály + META ATLAS ST

 

Regály s pomerom výška : hĺbka ≥ 5 : 1 je nutné zaistiť proti prevrhnutiu (ukotvením do steny alebo podlahy).
Die Regale sind nur für einen Innenaufstellung geeignet und nur für eine Bedienung von Hand vorgesehen.