META Policové regály

Informácie pre bezpečné používanie

META CLIP Zásuvný regál

Základný regál Prídavný regál
menovitá dĺžka + 56 mm menovitá dĺžka + 6 mm
menovitá hĺbka + 36 mm menovitá hĺbka + 36 mm

META CLIP Rohový regál

menovitá dĺžka 1: menovitá dĺžka + 56 mm menovitá hĺbka + 36 mm
menovitá dĺžka 2: menovitá dĺžka + 11 mm menovitá hĺbka + 36 mm
menovitá dĺžka 3: menovitá dĺžka + 6 mm menovitá hĺbka + 36 mm

META FIX Skrutkový regál

Základný regál Prídavný regál
menovitá dĺžka + 4 mm menovitá dĺžka + 2 mm
menovitá hĺbka + 4 mm menovitá hĺbka + 4 mm

META CLIP Zásuvný regál dvojitý

Základný regál Prídavný regál
menovitá dĺžka + 56 mm menovitá dĺžka + 6 mm
2x menovitá hĺbka + 75 mm 2x menovitá hĺbka + 75 mm

META FIX sktrutkový regál & META CLIP zásuvný regál

Regály s pomerom výška : hĺbka ≥ 5 : 1 je nutné zaistiť proti prevrhnutiu (ukotvením do steny alebo podlahy).
Všetky údaje o nosnostiach platia pri rovnomernom zaťažení.
Údaje o nosnostiach na regálový stĺpec platia pri 3 a viac poliach.