META Regál s veľkým odstupom rámov

Informácie pre bezpečné používanie

META SPEED-RACK

Menovitá dĺžka = skutočná veľkosť
Montáž, vždy iba základného regálu.

 

Všetky údaje o nosnostiach platia pri rovnomernom zaťažení.

 

META MINI-RACK

Základný regál Prídavný regál
menovitá dĺžka + 107 mm menovitá dĺžka + 51 mm
menovitá hĺbka = hĺbka podľa tabuľky menovitá hĺbka = hĺbka podľa tabuľky

 

Regály s pomerom výška : hĺbka ≥ 5 : 1 je nutné zaistiť proti prevrhnutiu (ukotvením do steny alebo podlahy).