META-ILS

Kooperačný partner v oblasti dopravnej techniky

13a TEST CMYK ret

META-ILS – Innovative Logistic Solutions


Kooperácie v oblastiach, ktoré presahujú náš výrobný sortiment, výrazne podporujú našu stratégiu a sú dôležitým prvkom budúceho vývoja našej spoločnosti. Práve najnovšia kooperácia s úspešným systémovým integrátorom na automatizované riešenia internej logistiky ukazuje, že toto zameranie otvára ďalšie trhové potenciály pre všetky zúčastnené podniky.

Úspešne už sa uskutočnili niekoľké spoločné projekty, efektívne kombinujúce regálovú a dopravnú techniku ako komplexné riešenie. Nový joint venture s názvom META-ILS predstavuje kombináciu skladovacej techniky META s inovatívnymi riešeniami v oblasti logistiky a dopravy (ILS = Innovative Logistic Solutions). Komplexným plánovaním skladovacích procesov vrátane predchádzajúcej analýzy, poradenstva a simulácie prinášame našim spoločným zákazníkom udržateľné konkurenčné výhody.META-ILS presvedčí svojimi individuálnymi a celostnými riešeniami, ktoré splňujú požiadavky zákazníkov v týchto oblastiach automatizácie skladovania:

 

∎ regálová a skladovacia technika               ∎ doprava               ∎ príprava tovaru na odber              ∎ identifikácia              
∎ triedenie∎ IT riešenia               ∎ služby