META MULTISTRONG Heavy

na ťažkú záťaž

 

MULTISTRONG konzolový regál vďaka svojej vysokej funkčnosti a flexibilnému použitiu sa využíva v mnohých priemyselných odvetviach na skladovanie ťažkého tyčového materiálu. MULTISTRONG Heavy je tiež vo variante na podvozku.

 

spiegelung multistrong h 980x560 2016
 • Regál na veľkú záťaž
 • Na vodorovné skladovanie dlhého tovaru, skladovanie tabúľ a dosiek
 • Profily IPE 160-300, valcované za tepla, stojky a nohy sú spoločne zoskrutkované
 • Výška stánku: 2000 - 7500 mm, (možné každých 100 mm)
 • Dĺžka konzoly: 400, 600, 800, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 1600, 1750, 2000 mm
 • Zaťaženie konzolou: max. 3,400 kg (profil IPE 80-140)
 • Konzolové ramená nastaviteľné v rastru 100 mm (zoskrutkované)
 • Statický výpočet je v súlade s požiadavkami BGR 234, RAL-RG614/5 a Eurocode 3.
 • Konzolové ramená s a bez zarážky ( "tŕň" zabraňujúci odvaleniu), výška "tŕňa" proti odvaleniu 220 mm
 • Stojky spolu s kotvením do podlahy
 • Povrch: stojky, ramená, pätky a horizontály vo farbe RAL 5010 enciánová modrá;
  diagonály, "tŕne" proti odvaleniu, a drobné súčiastky sú pozinkované
 • Vhodné iba pre vnútorné použitie
 • Osová vzdialenosť: 1.000 mm, 1.250 mm, 1500 mm (vzdialenosť od stredu do stredu konzolových stojok)

REFERENCIE

REFERENCIE