META SPEED-RACK regál s veľkým odstupom rámov

rýchlo a bezpečne

 

Regál s veľkým odstupom rámov META SPEED-RACK je ideálny v obchode, priemysle a pre ručnú výrobu. Všade kde je potreba skladovať objemný tovar ľahkej a strednej záťaže. Jednoduchá základná konštrukcia umožňuje variabilné zostavenie pre ideálne využitie.

spiegelung speed rack 980x560 2016 SK
 • Konštrukčne jednoduchý regál s veľkým odstupom rámov s rovnomerným, symetrickým uhlovým profilom
 • Jednoduchá stavba vďaka montáži zasúvaním
 • Variabilná možnosť rozostavenia vďaka konštrukcii, ktorá obsahuje iba základné regály, vďaka tomu je veľmi užitočný pri konkrétnom plánovaní
 • Ochranné rohy vložených políc vďaka "ponoreniu" do nosníkov
 • Výškovo nastaviteľné police v rastru 50 mm
 • Nosníky sú v pozdĺžnom aj priečnom smere
 • Dve podpery pre každú vloženú policu
 • Kotvenie do podlahy cez zásuvnú pätku
 • Rozmery:
  Štandardná výška: 
  1.970, 2.470, 2.970 mm
  Štandardná hĺbka: 400, 600, 800 mm
  Štandardná šírka: 1.700, 2.000, 2.500 mm
 • Nosnosť jednotlivých políc: do 500 kg1)
  Nosnosť poľa: do 3.000 kg1)
 • Povrch profilov a nosníkov: pozinkovaný
 • Rozmery pre plánovanie: menovitá veľkosť = skutočná veľkosť
 • Montáž vždy iba ako základný regál

Bezpečnostné upozornenie

 

Regály s pomerom výška/hĺbka ≥ 5 : 1 je nutné zaistiť proti prevrhnutiu (ukotvením do steny, alebo do podlahy, p. str. 47 nášho katalógu skladovacej techniky)
Všetky údaje o nosnostiach platia pri rovnomernom zaťažení.
Údaje o nosnostiach na regálový stĺpec platia pri 3 a viac poliach.
Nosnosť police max. 200kg.

 

Katalógy a montážne pokyny

Aktuálne brožúry a montážne pokyny nájdete na našom katalógovom portáli.

Príklady

 

Speed-Rack s drevotrieskovými policami - využitie napr. na skladovanie sanitárnych armatúr

Speed-Rack baliaci stôl

 • Možnosť voliť s alebo bez podávacieho nástavca
 • Nosnosť police 400 kg (odkladacia polica max. 200 kg)
 • Výška baliaceho stola 970 mm, s nástavcom 1970 mm