Slovník

Technické výrazy pre porozumenie

Zarážka

U konzolových ramien. Zamedzuje náhodnému odvaleniu guľatých materiálov (predpis BGR 234 pre skladovanie guľatých materiálov)

Záves

Záves slúži na upevnenie pozdĺžnikov alebo nosníkov k zvislým častiam regálov. Prenášajú záťaž na rám a zároveň regál spevňujú.

Výstuha

Regály sú vystužené diagonálne (krížové vystuženie), alebo pozdĺžnymi výstuhami. Diagonálne ťahadlá sú najčastejšie používané u policových regálov. U paletových regálov konštrukciu spevňujú samostatné nosníky.

Diagonálne vystuženie

Diagonálne vystužené ťahadlá na zadných stenách regálov. Používajú sa u policových alebo konzolových regálov. Jedná sa o vysoko efektívnu metódu vystuženia.

Distančný kus

Spojovací prvok medzi dvoma regálmi. Používa sa pri montáži dvojitých radov paletových regálov, aby bola medzi jednotlivými regálmi zaistená rovnaká medzera.

Obojstranne prístupný

U obojstranne prístupných regálov je možné policu obsluhovať z obidvoch strán. Nepoužívajú sa tu preto diagonálne vystuženia. Regál je vystužený pomocou pozdĺžnikov, čo umožňuje obojstranný prístup.

Obojstranný (dvojitý)

O obojstrannom regáli hovoríme, ak dva rady regálov sú napevno spojené chrbtom k sebe. Na rozdiel od obojstranne prístupných, sa nevyužívajú na výstuž pozdĺžniky ale diagonálne ťahadlá na zadných stenách regálov.

Zábrana proti prestrčeniu

Zabraňuje prestrčeniu palety z regálu. Zábrany proti prestrčeniu neslúžia, ako doraz pri naskladňovaní paliet.

Výškový rozstup

Udáva vzdialenosť medzi podlahou skladu (alebo hornou stranou police) a hornou stranou police nad ňou. Táto vzdialenosť hrá významnú roľu pri plánovaní konštrukcie regálu. Rozmiestnenie políc má priamy vplyv na nosnosť.

Nosnosť police

Nosnosť police udáva maximálne zaťaženie police alebo úrovne medzi dvomi rámami. Záťaž musí byť rozložená rovnomerne po celej ploche. Súčet nosností políc tvorí zvyčajne hodnotu nosnosti regálu.

Nosnosť stĺpca

Celková kapacita zaťaženia regálového stĺpca. Stĺpec je priestor medzi dvoma rámami. Súčet nosností políc by nemal presiahnuť povolenú nosnosť stĺpca. Nosnosť stĺpca je ovplyvnená výškou rozstupu medzi jednotlivými policami.

Uzlová spojka

Uzlová spojka sa používajú ako výstuhy v určitých miestach u skrutkových regálov. Sú tvorené plechovým uholníkom s integrovanými maticami, ktoré uľahčujú ich montáž.

Galvanické zinkovanie

Pri elektro-galvanizácii respektíve pozinkovaniu je materiál najskôr poriadne očistený zriedenými kyselinami a potom ponorený do soľného kúpeľa s roztokom zinku. Potom týmto kúpeľom prechádza nízke napätie elektrického prúdu, ktorý spôsobuje chemickú reakciu. Kov (zinok) sa oddeľuje od soli a nanáša sa v tenkej vrstve na ponorený materiál, čím dochádza k pokovovaniu.

Prelisované rámy / police

 

Lisovanie je proces tlakového spojovania využívaný vo firme META na výrobu rámov CLIP. Týmto procesom sú jednotlivé komponenty rámu spojované bez skrutiek do jedného celku. Vďaka tejto metóde rámy disponujú vysokou stabilitou a pevnosťou. Na rozdiel od rámov spojenými skrutkami alebo nity je u prelisovaných možné vložiť police ľubovoľne po celej výške stojky. Tento proces sa čím ďalej viac využíva pri výrobe políc, pretože je oproti tradičnejšiemu zváraniu výrazne šetrnejší k životnému prostrediu.

Výška úrovne

pozri „Výškový rozstup“

Odkladacia plocha

U spádových alebo valčekových regálov slúži ako plocha na odkladanie odobraných predmetov. K regálu je nainštalovaná po celej dĺžke police z prednej strany.

Vystužené pozdĺžniky

Vystužené pozdĺžniky sú diely so závesom na ľavej aj pravej strane. Umiestňujú sa vždy v pároch. Sú využívané na vystuženie montovaných regálov v presne určených miestach. Polica sa potom vkladá do páru pozdĺžnikov. Štandardne sa ale využíva vystuženie pomocou diagonálnych ťahadiel. (pozri „Diagonálne vystuženie“)

Polypropylén (PP)

PP je odolný proti takmer všetkým organickým rozpúšťadlám a tukom, rovnako ako väčšine kyselín a alkalickým roztokom. PP nezapácha, je fyziologicky nezávadný a šetrný k pokožke. Je vhodný k použitiu aj v potravinárskom alebo farmaceutickom odvetví.

Práškové lakovanie

Jednou z dvoch povrchových úprav regálového systému META, je elektrostatické nanášanie epoxido-polyesterové farby. Táto úprava poskytuje optimálnu odolnosť proti oderu a najvyššiu možnú kvalitu povrchu. Je vhodná aj na skladovanie potravín. Neuvoľňuje žiadne nežiaduce látky, ktoré by mohli mať nepríjemný zápach, chuť alebo by boli zdraviu škodlivé. Práškové lakovanie je úplne neškodné k životnému prostrediu.

Pre-galvanizácia

Špeciálny proces zinkovania, kedy je surovina (oceľ) vo forme pásov alebo plátov najskôr v dopravníkovej peci tepelne opracovaná a očistená. Potom až prechádza kúpeľom roztaveného zinku. Požadované množstvo zinkového povlaku je možné nastaviť a regulovať pomocou dýz. Vrstva je hotová po zatuhnutí kryštalickej štruktúry naneseného zinku.

Poistka nosníku

Zabraňuje náhodnému naddvihnutiu nosníku. Každý nosník musí byť zaistený pomocou dvoch poistiek.

Poistná skrutka

Používa sa pri konzolových ramenách (META MULTISTRONG L+M). Utiahnutím poistnej skrutky je dosiahnuté rovnomerné napnutie a zároveň je zaručené pevné spojenie medzi ramenom a stojkou.

Stojky

Zvislé nosné prvky regálov, ktoré sú vzhľadom k ich geometrii vyrábané za studena. K nosným rámom sú spojené pomocou spojovacích prvkov, ako sú bočné plechy alebo C-profily. U montovaných regálov sú spojovacie prvky police a drážky. Stojky prenášajú celé zaťaženie na podlahu skladu.

Pozdĺžne a priečne výstuhy

Pozrie „Spodná výstuha“. Pozdĺžne alebo priečne výstuhy sú používané v závislosti od typu police.

Spodná výstuha

Spodná výstuha sa používa z rôznych dôvodov. Napríklad môžu zvyšovať nosnosť políc, predovšetkým ale zabraňujú ich prehybom. V prípade pozdĺžnikov prenášajú spodné výstuhy zaťaženie práve na pozdĺžniky. U drevotrieskových dosiek zabraňujú ich prehybu alebo zlomeniu.